Kinh tế 2019: Năm bản lề kế hoạch 2016-2020 và tạo đà vượt bẫy thu nhập trung bình

Hội thảo “Kinh tế Việt Nam 2019 trước khúc quanh quyết định” do Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tổ chức vừa qua đã nhận diện năm 2019: Đóng vai trò quyết định cho sự thành công của kế hoạch 5 năm 2016-2020, và vượt qua bẫy thu nhập trung bình. 2018: Niềm vui tăng … Đọc tiếp Kinh tế 2019: Năm bản lề kế hoạch 2016-2020 và tạo đà vượt bẫy thu nhập trung bình