Về trang chủ Tài chính Huy động hơn 2.850 tỷ đồng từ đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Huy động hơn 2.850 tỷ đồng từ đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Ngày 21/8/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Kho bạc Nhà nước gọi thầu 3.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 20 năm (500 tỷ đồng).

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 2.854 tỷ đồng. Cụ thể, trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm có tám thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,30%/năm, thấp hơn 0,25%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 31/7/2019).

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm có chín thành viên dự thầu, huy động được 854 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,20%/năm, thấp hơn 0,15%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 14/8).

Kho bạc Nhà nước đã huy động được 2.854 tỷ đồng.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm có 10 thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,50%/năm, thấp hơn 0,13%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 14/8).

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm có tám thành viên dự thầu, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,06%/năm, thấp hơn 0,09%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 31/7).

Kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước huy động được 145.091,5 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.
Theo Chinhphu

Ngân hàng nhà nước: Chấn chỉnh việc rút tiền mặt, thanh toán khống qua POS

71% số người Việt Nam có tật khúc xạ không được chỉnh kính

Có thể bạn quan tâm