Hoa Kỳ: Tuần hành phản đối trục xuất người Việt ở Little Saigon

Hàng nghìn người đã tập trung tại thành phố Westminster của Quận Cam (bang California, Mỹ) để phản đối ý định của chính quyền Donald Trump về khả năng nối lại việc trục xuất những người Việt đến Mỹ trước năm 1995. Theo đài ABC, sự xuất hiện của những đám đông ở Westminster ngày … Đọc tiếp Hoa Kỳ: Tuần hành phản đối trục xuất người Việt ở Little Saigon