Hoa Kỳ: Chấm dứt chuyện cấp quốc tịch cho trẻ sinh rớt-anchor baby

Thai phụ đi đến Mỹ du lịch trong giai đoạn sắp sinh, sau đó “sinh rớt” để được cấp quốc tịch Mỹ cho đứa trẻ với công thức: Có thai – Xin visa đi Mỹ – Đẻ con – Con có quốc tịch Mỹ. Và điều đó sẽ chấm dứt trong thời gian tới ? … Đọc tiếp Hoa Kỳ: Chấm dứt chuyện cấp quốc tịch cho trẻ sinh rớt-anchor baby