Hoa Kỳ: ATM bị lỗi, rút 10USD ra tờ 100USD

Mọi chuyện bắt đầu khi một người đàn ông tới cây ATM của Ngân hàng Mỹ để rút tiền mặt. Nhưng thay vì nhận được 20USD, cây ATM trả ra gấp 5 lần số tiền đó là 100USD. Sau khi người đàn ông đăng tải câu chuyện lên các trang mạng xã hội, rất nhiều … Đọc tiếp Hoa Kỳ: ATM bị lỗi, rút 10USD ra tờ 100USD