Gạo Việt Nam: Thay đổi để định danh trên thị trường thế giới

Việt Nam đang hướng đến xuất khẩu những loại gạo có giá trị gia tăng cao, dần dần tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu thông qua các hệ thống siêu thị nước ngoài. Ra mắt chính thức Logo thương hiệu gạo Việt vào tháng 12/2018 khẳng định điều đó. Xuất nhiều nhưng giá … Đọc tiếp Gạo Việt Nam: Thay đổi để định danh trên thị trường thế giới