Dự án chống ngập 10.000 tỉ: Liên danh tư vấn giám sát đề nghị công khai thông tin

Hợp đồng BT, dùng vốn ngân sách? Hợp đồng xây dựng-chuyển giao (tức hợp đồng BT) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng; Nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm … Đọc tiếp Dự án chống ngập 10.000 tỉ: Liên danh tư vấn giám sát đề nghị công khai thông tin