Để Việt Nam trở thành công xưởng của thế giới

Tại Diễn đàn doanh nghiệp (DN) VN thường niên 2018 diễn ra ở Hà Nội ngày 4-12-2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định như trên trước cộng đồng nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Sau 30 năm thu hút FDI đã có 27.000 dự án đầu tư FDI vào VN với … Đọc tiếp Để Việt Nam trở thành công xưởng của thế giới