Chứng thư bảo lãnh mua nhà: Chủ đầu tư lách luật, khách hàng dễ sụp bẫy

Để được phép bán nhà ở hình thành trong tương lai, luật định dự án phải có bảo lãnh từ phía ngân hàng (NH). Nhiều chủ đầu tư (CĐT) đã lách luật không thực hiện, nên khi xảy ra sự cố thì người mua nhà phải nhận hết mọi hậu quả. Làm sao để không … Đọc tiếp Chứng thư bảo lãnh mua nhà: Chủ đầu tư lách luật, khách hàng dễ sụp bẫy