Về trang chủ Danh mục "Bất động sản"

“Tấm gương” Hoa Lâm – Shangrila

Lịch sử xưa nay hiếm ai dám đề nghị chính quyền vào thanh tra công ty mình. Thế nhưng, Hoa Lâm – Shangrila đã làm gương cho câu chuyện này. Từ “phục vụ” thành “ưu... Xem thêm