Bamboo Airways: Chưa được cấp quyền vận chuyển hàng không

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện hãng Bamboo Airways chưa được cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không. Căn cứ theo Luật Hàng không Việt Nam năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2014, Bamboo Airways chưa phải doanh … Đọc tiếp Bamboo Airways: Chưa được cấp quyền vận chuyển hàng không